Address: 265 Nui Ngoc, Cat Ba Town, Hai Phong    Reservation Line: (+84) 913096281    Email: ciaocatbahotel@gmail.com

Dormitory Room

Có 04 phòng ngủ tập thể và mỗi phòng có 04 giường với Internet miễn phí, máy lạnh, hộp cá nhân …

Xem thêm